„Velké věci se dějí tak prostě

jako zurčení vody, proudění vzduchu a růst obilí.“ (A. Stifter)

PhDr. Hana Peterková

Tel: 777-333-011

Opatství Emauzy

Vyšehradská 49

Praha 2